Luân xa (chakras) là các trung tâm năng lượng của cơ thể về mặt tinh thần. Thức ăn lại là nguồn cung cấp năng lượng về mặt thể chất. Cả hai đều là nguồn sống của bạn.

Khi thức ăn vào cơ thể, nó tạo ra một sự tương tác với luân xa và từ đó nuôi dưỡng và kích hoạt luân xa. Người ta hay nói: “Bạn chính là thứ bạn ăn” là để áp dụng trong trường hợp này. Chẳng hạn, khi bạn ăn nhiều thịt động vật, tất nhiên là bạn không thể trở thành con vật đó về mặt thể chất được, nhưng bạn có thể sẽ trở nên hung hăng, cáu bẳn, dễ gắt gỏng, nổi nóng… là về mặt tinh thần đấy.

Hãy ăn uống phù hợp để có thể sống khỏe mạnh nhé!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment