Chúng ta đều biết các hóc-môn đóng vài trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Hy cùng 1001 Chuyện Cân Nặng tìm hiểu rõ hơn nhé.

1. Hóc-môn Adrenaline
Giúp phân giải Glycogen (dưới dạng đường glucose) và huy động chất béo cho quá trình tạo năng lượng. Hình thành nên đường từ chất béo và đạm.

2. Hóc-môn Cortisol
Giúp phân giải chất béo để tạo ra năng lượng. ình thành nên đường từ chất béo và đạm. Phân giải protein để tạo năng lượng.

3. Hóc-môn Estrogen
Tăng cường nồng độ HDL (cholesterol tốt) trong máu và kích hoạt tạo chất béo.

4. Hóc-môn Ghrelin:
Đây là loại hóc môn liên quan tới đó no. Nó điều tiết sự thèm ăn và tăng lên nếu bạn thiếu ngủ.

5. Hóc-môn Glucagon:
Giúp phân giải Glycogen (dưới dạng đường glucose). Hình thành nên đường từ chất béo và đạm.

6. Hóc-môn tăng trưởng:
Tăng cường tổng hợp các Amino Axit, tăng cường tổng hợp protein. Phân giải chất béo để tạo năng lượng. Hình thành nên đường từ chất béo và đạm.

7. Hóc-môn insulin:
Giúp hạ đường huyết. Tham gia vào quá trình oxy hoá glucose để tạo ra năng lượng, giúp biến glucose thành glycogen và chất béo. Kích thích các axit amin và tổng hợp protein trong quá trình tạo cơ bắp.

8. Hóc-môn Leptin:
Đây là loại hóc môn no, điều tiết sự thèm ăn.

9. Hóc-môn Testosterol:
Tham gia vào quá trình điều tiết và tổng hợp protein

Chia sẻ thông tin tới bạn bè mình.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment