Mỗi độ tuổi nên có thời gian ngủ trung bình hợp lý. Trong thực tế, bạn có thể ngủ nhiều hơn chút, hoặc ít hơn chút. Nếu cơ thể cảm thấy khỏe sau khi ngủ dậy thì thời lượng ngủ không quan trọng bằng chất lượng ngủ.

Nếu thời gian qua bạn thức dậy mệt mỏi thì có thể đó là dấu hiệu thiếu ngủ. Bạn thử ngủ đủ thời gian như đề xuất theo độ tuổi xem sao nhé.

? Trẻ sơ sinh (0 – 2 tháng): 12 – 18 tiếng/ngày
? Trẻ nhỏ (3 – 12 tháng): 14 – 15 tiếng
? Trẻ biết đi (1 – 3 tuổi): 12 – 14 tiếng
? Trẻ mẫu giáo (3 – 5 tuổi): 11 – 13 tiếng
? Trẻ tuổi đi học (5 – 12 tuổi): 10 – 11 tiếng
? Trẻ vị thành niên (12 – 18 tuổi): 8.5 – 10 tiếng
? Người lớn: 7.5 – 9 tiếng

Bạn đã ngủ đủ chưa?

Show CommentsClose Comments

Leave a comment