Xây dựng lối sống lành mạnh là một xu hướng mà ai cũng cố gắng để thực hiện. Có những lúc bạn sẽ chán nản và bỏ cuộc, có lúc lại thấy thú vị. Hành trình đến một lối sống lành mạnh không phải là một đường thẳng mà là một đường zig-zac lên xuống theo cảm xúc. Nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ đạt mục đích.

✅ Ai cũng nghĩ rằng:
– Lối sống sẽ cải thiện hàng ngày
– Luôn luôn chủ động và kiểm soát được mọi việc
– Luôn luôn cảm thấy dồi dào năng lượng
– Không gặp trở ngại gì.

✅ Nhưng thực tế là:
– Mỗi ngày sẽ khác nhau, có lúc bạn hăng hái, có khi lại tuột cảm xúc.
– Luôn có sự thất bại và không kiểm soát được tình hình.
– Sẽ rất nhiều lúc bạn cảm thấy không có động lực.
– Luôn cảm thấy khó khăn, bất lực nhưng rồi sẽ vượt qua được.

Bạn thấy thế nào, cùng chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này với 1001 Chuyện Cân Nặng nhé.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment