Mình gặp các bạn & tư vấn kiểm soát cân nặng, thì việc đầu tiên mình thường khuyên các bạn làm là thay đổi chế độ ăn hiện tại của các bạn. Chỉ là điều chỉnh một chút so với bình thường, chứ cũng không phải ăn uống khắt khe. Bạn nào có vấn đề về giấc ngủ thì mình khuyên nên điều chỉnh giấc ngủ.

Xong rồi mới làm quen với tập luyện. Mà nói làm quen nghĩa là… làm quen. Không cần phải tập đúng bài này nọ, đủ giờ đủ giấc nọ kia. Cứ tạo thói quen đến giờ là tập, tập gì cũng được, miễn là có tập. Khi đã quen rồi mới có những bài tập chuyên biệt.

Đơn giản vậy thôi. Cơ thể mình chưa quen, đừng có bắt nó thay đổi cái đùng, kiểu như vừa vào chế độ tập chân, tập vai này nọ, vừa phải ăn nhiêu đây gram thịt, nhiêu kia lạng cá. Như thế chỉ có nản mà bỏ cuộc sớm thôi.

Hãy yêu bản thân mình. Đừng vội vã.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment