“Leg day” có lẽ là ngày ám ảnh nhất với gymers. Ngày tập chân xong bao giờ cũng “thê thảm” hơn ngày tập các nhóm cơ khác.

Các nhóm cơ ở vùng thân dưới (cơ đùi trước, cơ đùi sau, cơ mông, cơ bắp chân…) là nhóm cơ lớn trong cơ thể. Điều đó nghĩa là lượng máu cần cho các nhóm cơ này cũng lớn hơn. Nhu cầu oxy tại các nhóm cơ này cũng lớn.

Khi cơ bắp ở chân hoạt động, oxy trong máu di chuyển từ tim đến các nhóm cơ chân xa hơn so với các nhóm cơ khác. Việc này làm tăng nhịp tim và thể tích nhát bóp (lượng máu trong một lần co tim). Hành trình máu quay trở lại tim rồi qua phổi để bổ sung nhanh O2 và giải phóng CO2 cũng không dễ dàng hơn. Cơ hoành hoạt động mạnh hơn để giúp chuyển máu về tim kịp thời. Vì thế, bạn phải thở nhiều và sâu hơn để kịp cung cấp O2 và thải CO2.

So với các phần cơ khác trên cơ thể, các nhóm cơ chân lớn hơn, cần nhiều oxy hơn, máu di chuyển xa hơn, bạn thở nhiều hơn làm tăng nhịp tim và thể tích máu. Đó là lý do những ngày tập chân luôn mệt hơn và hiện tượng mỏi cơ kéo dài hơn.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment