Yoga hiện nay đã phổ biến. Nhiều người chọn tự tập yoga tại nhà thông qua các khóa học online. Đó là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, tự tập yoga tại nhà sẽ gặp một số khó khăn.

1️⃣ Dễ tập sai: Cho dù tập những bài đơn giản nhưng bạn vẫn có thể tập sai do không có người quan sát và chỉnh tư thế giúp bạn. Mà tập yoga sai thì thường rất lâu mới thấy được hậu quả. Lúc đó thì khó khắc phục.

>> Giải pháp: Nên lắp gương ở nơi tập để có thể tự quan sát tư thế. Xem kỹ các kỹ thuật của từng bài tập để học theo.

2️⃣ Bỏ cuộc sớm: Khi tự tập tại nhà, không có ai giám sát, chúng ta thường có xu hướng nghỉ khi mệt. Điều này sẽ làm mất tác dụng của bài tập. Trong một thời gian dài tập luyện không thấy kết quả thì chúng ta mất luôn động lực tập luyện, và bỏ hẳn.

>> Giải pháp: Đặt mục tiêu rõ ràng cho từng ngày: tập bao nhiêu bài, mỗi bài bao nhiêu lần, mỗi lần bao nhiêu phút… Nếu chưa hoàn thành kế hoạch của ngày thì chưa nghỉ. Mệt thì nghỉ chút xíu rồi vẫn phải tập tiếp. Có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để tính thời gian của các tư thế

3️⃣ Tập không đều đặn: Tâm lý chung khi tập yoga tại nhà là khi nào tập cũng được. Và cái “khi nào” đó có khi là chẳng khi nào cả.

>> Giải pháp: Nếu có quyết tâm lớn thì tập ở nhà. Còn không thì nên đến phòng tập, vừa có người giám sát, hướng dẫn, vừa có bạn tập chung, vừa khó bị chây lười.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment