Lời biện hộ mình thường xuyên nghe nhất: “Tôi muốn tập yoga nhưng tôi không dẻo / tôi không khỏe / tay tôi yếu / chân tôi yếu / lưng tôi đau / gối tôi mỏi…”.

Những người biện hộ thế này thì một là không thực sự muốn tập hoặc hai là muốn nhưng chưa thực sự hiểu nên tập thế nào để tránh ảnh hưởng đến bệnh của mình.

Thật ra, bạn bị gì cũng tập được hết. Vấn đề là tập gì, tập như thế nào và cường độ ra sao thôi. Để biết được những điều này, bạn nên tham khảo ý kiến huấn luyện viên trước khi tập. Chứ đừng vào chung một phòng tập với những người “khỏe” khác rồi tập theo họ. Tập vậy chỉ tổ hại thân thêm thôi.

Tập đúng còn giúp khắc phục được các điểm yếu, các chứng bệnh nữa đó.

Yêu và hiểu cơ thể mình trước đã nhé

Show CommentsClose Comments

Leave a comment