Bạn có bao giờ cảm thấy mất kết nối với bản thân và thế giới, cảm thấy buồn bã, chán nản? Nguyên nhân có thể do năng lượng và luân xa bị lệch nhau.

Luân xa (Chakra) là các trung tâm năng lượng của cơ thể, xếp dọc từ đáy cột sống lên đến đỉnh đầu. Mỗi luân xa liên quan tới một phản ứng của cơ thể. Khi mất cân bằng, các luân xa sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và thể chất của bạn. Hiểu biết một chút về luân xa sẽ giúp bạn biết cách cân bằng cơ thể hơn.

Một cách đơn giản để cân bằng luân xa là tập luyện yoga. Yoga giúp luân chuyển dòng năng lượng trong cơ thể dù bạn không để ý. 1001 Chuyện Cân Nặng sẽ lần lượt giới thiệu các bài tập cho các luân xa, còn bài hôm nay sẽ tổng quan về luân xa.

——–

Cơ thể có 7 luân xa, tính từ dưới lên như sau:

1️⃣. Root Chakra (Muladhara) – Luân xa gốc
Nằm ở vị trí đáy cột sống, liên quan đến bản năng, ổn định, an toàn và thoải mái.

2️⃣. Sacral or Pelvic Chakra (Svadhisthana) – Luân xa xương cùng
Nằm ở vùng xương chậu, liên quan đến sự sáng tạo, tình dục, sự khoái cảm.

3️⃣. Navel Chakra (Manipura) – Luân xa Búi mặt trời
Nằm ở trung tâm rốn, liên quan đế sức mạnh, cá tính và sự quyết tâm.

4️⃣. Heart Chakra (Anahata) – Luân xa Trái tim
Nằm ở giữa ngực, liên quan đến niềm vui, sự yêu thương và đồng cảm.

5️⃣. Throat Chakra (Vishuddha) – Luân xa Cuống họng
Nằm ở vùng cổ, đại diện cho sự giao tiếp, diễn đạt, sáng tạo, truyền cảm hứng.

6️⃣. Third-Eye Chakra (Anja) – Luân xa Con mắt thứ ba
Nằm ở giữa trán, đại diện cho trực giác, minh mẫn, thiền định và tin tưởng.

7️⃣. Crown Chakra (Sahasrara) – Luân xa vương Miện
Nằm ở đỉnh đầu. Đây là luân xa cao nhất, đại diện cho tri thức, sự hiểu biết, hoàn chỉnh, tâm linh.

Hãy tiếp tục theo dõi để biết những bài tập yoga cho các luân xa nhé.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment